Archive for Listopad, 2017

Wystartował konkurs fotograficzny „Bliskie Spotkania w Dzielnicy Czterech Wyznań”!

Jako Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej po raz kolejny organizujemy konkurs fotograficzny związany z Dzielnicą Wzajemnego Szacunku. W tym roku motywem przewodnim
bliskie spotkania, do których pragniemy zaprosić również i Państwa.

Jak żadne inne miejsce we Wrocławiu, nasze sąsiedztwo jest od wieków miejscem wyjątkowego fermentu i wymiany dóbr materialnych oraz duchowych. Handlowy charakter powstałej tu dzielnicy żydowskiej już w średniowieczu spowodował wyjątkowe zagęszczenie całej okolicy.
Przebiegająca tędy ulica Ruska nazywa się tak odkąd była jeszcze częścią Via Regia – „drogi królewskiej” – handlowego traktu biegnącego ze Wschodu na Zachód. Kiedy pod koniec XVIII wieku pobliski pałac stał się rezydencją króla Prus, obecność dworu tylko to spotęgowała. Miejska ciżba garnęła się
do instytucji władzy, ponieważ stwarzało to poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród Żydów
i protestantów. Pobliska świątynia unitów stała się kościołem dworskim. Dziś jej mury są siedzibą biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Ani liczne pożary, ani zniszczenia dokonane ludzką ręką nie zdołały odwieść ludzi od mieszkania
w ciasnym rejonie pomiędzy Fosą Miejską a zamieniającą się w ściek Czarną Oławą. Miało to swoje dobre strony: ciasne uliczki i zwarta zabudowa wokół dzisiejszego pasażu Pokoyhof oraz przejścia pomiędzy ulicami Włodkowica i św. Antoniego uchroniły Synagogę Pod Białym Bocianem przed podpaleniem w czasie pogromu listopadowego – naziści obawiali się rozprzestrzenienia pożogi.

W trakcie wojny to miejsce było świadkiem ostatnich spotkań członków gminy żydowskiej – na placu, gdzie dziś ludzki gwar zapełnia mleczarniany ogródek i koszerną stołówkę, organizowano wywózki
do obozów zagłady. Po wojnie ludzie wspólnie odgruzowywali teren, próbując zrekonstruować życie kulturalne i biznesowe, jakie kwitło tu przed laty. Zanim jeszcze opadł bitewny kurz, bo już tydzień
po upadku twierdzy Breslau, z inicjatywy władz miasta odprawiono symboliczną pierwszą polską mszę świętą. Stało się to w kościele p.w. św. Antoniego, który dziś jest siedzibą braci z zakonu paulinów.

W połowie lat dziewięćdziesiątych drugie z okolicznych biskupstw mniejszościowych wyznań – Katedra Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – stało się obiektem chuligańskich ataków. Wybijanie
szyb (wcześniej ucierpiała tak synagoga) nakłoniło przedstawicieli poszczególnych domów Bożych
do spotkania. Do połączenia sił i zwrócenia uwagi na unikalność obszaru, na którym te świątynie sąsiadują od stuleci. Ekumeniczne burze mózgów i serc pozwoliły nadać temu miejscu dodatkowe kulturowe konotacje i znaczenie administracyjne, obok już istniejących aspektów historycznych.

Aktualnie ulice Krupnicza, Włodkowica, Kazimierza Wielkiego oraz świętych: Antoniego i Mikołaja
są wizytówką miasta. Nowoczesne gmachy sąsiadują z cennymi zabytkami i historyczną architekturą. Pasaże Pokoyhof i Niepolda oraz poddane „neonizacji” podwórka przy Ruskiej tętnią różnorodną muzyką klubową, wabiąc turystów oraz mieszkańców miasta. Z kolei największe kino studyjne w kraju daje okazje do tych małych i dużych – festiwalowych – spotkań przed srebrnym ekranem. Nie tylko kinomani, ale i melomani mają tu swoją mekkę. Na jej forum słychać głos zarówno tradycji, jak
i najnowszych prądów muzycznych. W piwnicznych przestrzeniach po drugiej stronie ulicy swój nowy dom mają fani rockowych i alternatywnych brzmień. Każdy, kto bezbłędnie odgaduje
te miejsca jest żywym dowodem dla papieskiego stwierdzenia na temat Wrocławia jako miasta spotkań. Historie z prawdziwego zdarzenia dzieją się tu na okrągło – głównie dzięki Wam.

Dzielnica nad fosą, wciśnięta między dawne przedmieścia Świdnickie i Mikołajskie to meeting’owa alternatywa dla lokali w Rynku. Dzięki pozostawaniu nieco „na uboczu” jest świadkiem nietypowych spotkań. Liczymy na to, że uczestnicy konkursu będą w stanie uchwycić nie tylko przypadkowe przecięcia ścieżek wrocławian, ale też długotrwałe relacje kulturowe jakie się tu zawiązały.

 

W konkursie wyróżnionych zostanie 12 prac.

 Spośród wyróżnionych prac Jury wybierze jedną, której przyznana zostanie NAGRODA GŁÓWNA.

 Spośród wyróżnionych prac internauci wybiorą jedną, której przyznana zostanie NAGRODA PUBLICZNOŚCI.

 Prace zgłaszać należy do 1 stycznia 2017 r.:

– pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@dzielnica4wyznan.info.pl, podając w tytule wiadomości KONKURS,

– przesyłką pocztową na adres: Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej, ul. św. Antoniego 8, 50-073 Wrocław, z tytułem KONKURS

– osobiście do Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej, ul. św. Antoniego 8, 50-073 Wrocław, codziennie w godz. 10.00-18.00

Wszystkie zgłoszone prace powinny zawierać:

  • imię i nazwisko autora
  • adres, dane kontaktowe ( numer telefonu, e-mail)
  • opis miejsca  przedstawionego na fotografii
  • oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy.

 Dla wszystkich wyróżnionych prac czekają ATRAKCYJNE NAGRODY oraz POKONKURSOWA WYSTAWA PRAC!

Regulamin

Zapraszamy także na stronę konkursu na FB!

Jako Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej po raz kolejny organizujemy konkurs fotograficzny związany z Dzielnicą Wzajemnego Szacunku. W tym roku motywem przewodnim są bliskie spotkania, do których pragniemy zaprosić również i Państwa. Jak żadne inne miejsce we Wrocławiu, nasze sąsiedztwo jest od wieków miejscem wyjątkowego fermentu i wymiany dóbr materialnych oraz duchowych. Handlowy charakter powstałej […]