Dzielnica Czterech Wyznań

Od paru lat kwartał między ul. Włodkowica, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego i Ruską we Wrocławiu określany jest mianem Dzielnica Czterech Wyznań. Jest to unikatowy w skali europejskiej obszar, na którym żyją, modlą się i wspólnie pracują katolicy, protestanci, Żydzi oraz prawosławni. W odległości zaledwie kilkuset metrów od siebie znajdują się świątynia katolicka i ewangelicka, synagoga oraz cerkiew. O wyjątkowości tego obszaru świadczy współpraca, jaka nawiązała się między przedstawicielami czterech wyznań. Od kilku lat kwartał podlega gruntownej rewitalizacji, której celem jest przywrócenie dawnego blasku świątyniom a także innym zabytkowym obiektom i uczynienie z dzielnicy „perły Wrocławia”.

 

Okoliczności powstania idei Dzielnicy Czterech Wyznań

Położenie w tak bliskiej odległości oraz zmaganie się z podobnymi problemami (m.in. atakami wandalizmu) zainspirowało w 1995 r. przedstawicieli wszystkich wspólnot do współpracy, której celem jest zachęcenie mieszkańców do rozwoju religijnego, edukacji oraz działalności charytatywnej. Elementem spajającym cztery kościoły jest wspólne zakorzenienie w Biblii oraz fakt, że wszyscy – choć na różne sposoby – wierzą w Boga.

Koncentracja tylu różnorodnych wyznań na tak małej przestrzeni ma być głównym elementem identyfikującym tę część Starego Miasta, nawiązującym do ekumenicznej idei Wrocławia okrzykniętego przed laty „miastem dialogu” i „wielokulturowym miastem tolerancji”.

Ten nietypowy kwartał miasta ma wiele imion. Określany jest jako: „Dzielnica Czterech Świątyń”, „Dzielnica Tolerancji” czy „Wrocławski Kwadrat” oraz „Dzielnica Pojednania”. Najbardziej popularnym określeniem jest „Dzielnica Wzajemnego Szacunku”. Nazwę tę zaproponował ówczesny metropolita wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz. W 2005 r. powołana została Fundacja Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, działająca na rzecz dzielnicy. Jej głównym celem jest „propagowanie idei dialogu między religiami i ekumenizmu, wspieranie działań służących poszanowaniu historii, tradycji i kultury oraz krzewienie szacunku i miłości bliźniego”. Koncepcja stworzenia fundacji i idei Wrocławskiej Dzielnicy Czterech Wyznań stała się motorem dla władz miasta, by uczynić z Dzielnicy swoisty symbol tolerancyjnego miasta i poprzez gruntowną rewaloryzację przekształcić zniszczony obszar w wizytówkę miasta i rejon atrakcyjny turystycznie.

W 2005 r. w Biurze Rozwoju Wrocławia zrodziła się koncepcja stworzenia „Ścieżki Kulturowej Czterech Świątyń”, która ma połączyć wszystkie obiekty kultu znajdujące się w tej części miasta. Podstawą projektu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w lipcu 2005 r. Stanowi on najpoważniejszy dokument prawny i podstawę wszelkich działań.