W stolicy Dolnego Śląska znajduje się unikalna na skalę Polski i Europy „Dzielnica Czterech Wyznań”  (nazywana  także „Dzielnicą Wzajemnego Szacunku”)  gdzie w odległości 300 m od siebie znajdują się kościoły; prawosławny, ewangelicki, katolicki oraz synagoga należąca do Gminy Żydowskiej.

 Duchowni i społeczności wszystkich tych czterech wyznań od ponad 10 lat współpracują ze sobą tworząc autentyczny dialog; dzięki tej współpracy powstają kolejne projekty. Od marca 1995 roku cztery wspólnoty wyznaniowe: rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska, prawosławna i żydowska tworzą we Wrocławiu „DZIELNICĘ CZTERECH WYZNAŃ”.  W 1996 roku powołano Radę Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, której działalność przyczyniła się do umocnienia wzajemnej współpracy, zaś w 2005 roku została zarejestrowana Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”.

Inicjatorami bliskiej współpracy tych wspólnot byli m. in. : Jerzy Kichler, ks. Jerzy Żytowiecki, ks. bp Ryszard Bogusz, Janusz Witt, ks. Aleksander Konachowicz.