Śląskie Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności, ul. Krupnicza 14

Widok muzeum na litografii R. Geisslera, II poł. XIX w.

Widok muzeum na litografii R. Geisslera, II poł. XIX w.

W miejscu, gdzie dziś powstaje Narodowe Forum Muzyki, do czasów II wojny światowej posadowiony był budynek zwany Domem Stanów, gdzie mieściła się siedziba Sejmu Prowincjonalnego. W roku 1897 dzięki darowiźnie Heinricha von Korna, miasto zakupiło budynek z myślą utworzenia w nim Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności. Adaptacje gmachu na cele muzealne powierzono miejskiemu inspektorowi budowlanemu Friedrichowi Friese, a kierownictwem prac zajął się Richard Plüddeman.

Oficjalnie otwarcie nastąpiło 27 listopada 1899 roku. Na parterze budynku mieściła się reprezentacyjna sala, ściany holu zdobiły kamienne rzeźby (nagrobki, herby, detale architektoniczne). Na osi wejścia znajdowała się arkada, na której umieszczono dawne herby z Bramy Mikołajskiej. Na drugim piętrze mieściły się sale wystaw czasowych, czytelnia, pełniąca również funkcję sali rysunku oraz sala wykładowa.

Willa Toni i Alberta Neisserów pełniła funkcję oddziału muzeum, to jednak nie wystarczałoby pomieścić rosnące wciąż zbiory. W 1926 r. powiększono gmach muzeum o nowe przestrzenie wystawiennicze, adoptując pusty Zamek Królewski. Z czasem, dzięki projektowi Rudolfa Steina oba gmachy połączono za pomocą wąskiego skrzydła biegnącego wzdłuż ul. Włodkowica.

Większość zbiorów Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności obecnie zgaduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w Warszawie.