Wyposażenie roweru

Od 1 stycznia 2013 roku weszły zmiany w sprawie warunków technicznych wymaganych do jazdy rowerem.

Szczegółowe informacje

http://wrower.pl/prawo/obowiazkowe-wyposazenie-roweru-2013,5558.html